Bài viết về chủ đề "luật môi trường "

LUẬT MÔI TRƯỜNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật môi trường

 • Tư vấn quy trình xây dựng bãi chôn lấp rác thải.

  Tư vấn quy trình xây dựng bãi chôn lấp rác thải. .

  • 14/03/2017
  • Mai Hồng

  Xin chào Công ty Luật Minh Gia, Gần đây địa phương tôi nhận được thông báo từ chính quyền về việc xây dựng 1 bãi chôn lấp chất thải tại cánh đồng làng tôi.

  Chi tiết
 • Nghị định số 179/2013/NĐ-CP xử lý vi phạm hành chính về môi trường

  Nghị định số 179/2013/NĐ-CP xử lý vi phạm hành chính về môi trường.

  • 26/08/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Nghị định số 179/2013/NĐ-CP quy định về Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, hình thức xử phạt, mức phạt, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp khắc phục hậu quả;

  Chi tiết
 • Luật Bảo vệ trường số 52/2005/QH11

  Luật Bảo vệ trường số 52/2005/QH11.

  • 26/08/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Bảo vệ trường số 52/2005/QH11 quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong bảo vệ môi trường.

  Chi tiết
 • Hành vi gây ô nhiễm môi trường xử phạt thế nào?

  Hành vi gây ô nhiễm môi trường xử phạt thế nào?.

  • 10/08/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Môi trường có tác động trực tiếp đến sức khỏe con người. Chính vì vậy, để đảm bảo sức khỏe, sự sống cho con người cũng như những loài vật khác, chính sách pháp luật về môi trường có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của mọi người.

  Chi tiết

Tư vấn pháp luật miễn phí

Gọi: 1900 6169