Bài viết về chủ đề "luật môi trường"

LUẬT MÔI TRƯỜNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật môi trường
Tư vấn quy trình xây dựng bãi chôn lấp rác thải.

Tư vấn quy trình xây dựng bãi chôn lấp rác thải.

Xin chào Công ty Luật Minh Gia, Gần đây địa phương tôi nhận được thông báo từ chính quyền về việc xây dựng 1 bãi chôn lấp chất thải tại cánh đồng làng tôi.

Chi tiết >>

Nghị định số 179/2013/NĐ-CP xử lý vi phạm hành chính về môi trường

Nghị định số 179/2013/NĐ-CP xử lý vi phạm hành chính về môi trường

Nghị định số 179/2013/NĐ-CP quy định về Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, hình thức xử phạt, mức phạt, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp khắc phục hậu quả;

Chi tiết >>

Luật Bảo vệ trường số 52/2005/QH11

Luật Bảo vệ trường số 52/2005/QH11

Luật Bảo vệ trường số 52/2005/QH11 quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong bảo vệ môi trường.

Chi tiết >>

Hành vi gây ô nhiễm môi trường xử phạt thế nào?

Hành vi gây ô nhiễm môi trường xử phạt thế nào?

Luật sư tư vấn về hành vi gây ô nhiễm môi trường có bị xử phạt không? Luật môi trường và các văn bản pháp luật liên quan quy định như thế nào? cụ thể như sau:

Chi tiết >>