Bài viết về chủ đề "luật luật sư sửa đổi "

LUẬT LUẬT SƯ SỬA ĐỔI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật luật sư sửa đổi

 • Luật Luật sư sửa đổi số 20/2012/QH13

  Luật Luật sư sửa đổi số 20/2012/QH13.

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Luật sư sửa đổi số 20/2012/QH13 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư, nội dung cụ thể như sau:

  Chi tiết
 • Luật Luật sư số 65/2006/QH11

  Luật Luật sư số 65/2006/QH11.

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Luật sư số 65/2006/QH11 - Quy định về nguyên tắc, điều kiện, phạm vi, hình thức hành nghề, tiêu chuẩn, quyền, nghĩa vụ của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư,

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn