Bài viết về chủ đề "luật luật sư"

LUẬT LUẬT SƯ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật luật sư
Luật Luật sư (sửa đổi): “Thoáng” hơn cho luật sư hành nghề

Luật Luật sư (sửa đổi): “Thoáng” hơn cho luật sư hành nghề

Dự thảo sửa đổi Luật Luật sư đang được Bộ Tư pháp đưa ra lấy ý kiến đóng góp có nhiều điểm mới so với quy định pháp luật hiện hành, đặc biệt là những quy định liên quan trực tiếp đến hành nghề luật sư.

Chi tiết >>

Nghị định số 05/2012/NĐ-CP Sửa đổi bổ sung Nghị định về đăng ký  giao dịch bảo đảm-trợ giúp pháp lý-luật sư

Nghị định số 05/2012/NĐ-CP Sửa đổi bổ sung Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm-trợ giúp pháp lý-luật sư

Nghị định số 05/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật như sau:

Chi tiết >>