Bài viết về chủ đề "luật luật sư"

LUẬT LUẬT SƯ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật luật sư
Giải quyết tranh chấp ngõ đi chung theo pháp luật thế nào?

Giải quyết tranh chấp ngõ đi chung theo pháp luật thế nào?

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Xin chào Luật Sư! Tôi muốn hỏi, gia đình tôi mua đất và ở giờ đã được 42 năm, có lối đi chung với một gia đình hàng xóm, trước khi mua đất, chúng tôi chỉ có một lối đi chung duy nhất giữa hai nhà, đất nhà tôi đã được cấp sổ đỏ rồi. Tuy nhiên giờ nhà hàng xóm bảo lối đi chung đó giờ là thuộc đất của nhà họ và nói là nhà tôi đi nhờ.

Chi tiết >>

Nghị định số 05/2012/NĐ-CP Sửa đổi bổ sung Nghị định về đăng ký  giao dịch bảo đảm-trợ giúp pháp lý-luật sư

Nghị định số 05/2012/NĐ-CP Sửa đổi bổ sung Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm-trợ giúp pháp lý-luật sư

Nghị định số 05/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật như sau:

Chi tiết >>