Bài viết về chủ đề "luật hợp tác xã sửa đổi "

LUẬT HỢP TÁC XÃ SỬA ĐỔI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật hợp tác xã sửa đổi

 • Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13

  Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13.

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế.

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn