Bài viết về chủ đề "luật hợp tác xã"

LUẬT HỢP TÁC XÃ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật hợp tác xã
Tư vấn về việc rút vốn trong tổ chức tín dụng cơ sở

Tư vấn về việc rút vốn trong tổ chức tín dụng cơ sở

Luật sư tư vấn miễn phí trường hợp rút vốn góp trong tổ chức tín dụng cơ sở hoạt động theo loại hình hợp tác xã và quyền lợi của người lao động sau khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Chi tiết >>

Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13

Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13

Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế.

Chi tiết >>