Bài viết về chủ đề "luật hình sự song ngữ"

LUẬT HÌNH SỰ SONG NGỮ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật hình sự song ngữ
Công ty chậm trả tiền thưởng có vi phạm không?

Công ty chậm trả tiền thưởng có vi phạm không?

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Thưa luật sư! Chồng tôi đang làm việc cho tập đoàn của Nhật Bản gần 1 năm Giữa công ty và chồg tôi có thỏa thuận là sẽ có tiền thưởng cuối năm Gần đây tôi có nghe chồng tôi nói vì lương thấp nên qua tết nguyên đán đa số nhân viên sẽ bỏ việc công đoàn biết được nên thông báo cho nhân viên tiền thưởng cuối năm sẽ không phát trước khi nghỉ tết mà dời lại thág 3 tây mới phát.

Chi tiết >>

Hình phạt tiền trong Bộ luật hình sự năm 1999

Hình phạt tiền trong Bộ luật hình sự năm 1999

Trong hệ thống hình phạt của BLHS năm 1999, phạt tiền cùng với trục xuất là hai hình thức hình phạt vừa được quy định là hình phạt chính, vừa được quy định là hình phạt bổ sung.

Chi tiết >>

Bộ luật Tố tụng Hình sự số 19/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003

Bộ luật Tố tụng Hình sự số 19/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003

Bộ luật Tố tụng Hình sự số 19/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 quy định trình tự, thủ tục khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng; ..., không làm oan người vô tội.

Chi tiết >>