Bài viết về chủ đề "luật giám định tư pháp"

LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật giám định tư pháp
Luật Giám định tư pháp số 13/2012/QH13

Luật Giám định tư pháp số 13/2012/QH13

Luật Giám định tư pháp số 13/2012/QH13 - quy định về giám định viên tư pháp; tổ chức giám định tư pháp; người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc; hoạt động giám định tư pháp.

Chi tiết >>