Bài viết về chủ đề "luật dược "

LUẬT DƯỢC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật dược

 • Đăng ký ngành nghề sản xuất và kinh doanh thuốc?

  Đăng ký ngành nghề sản xuất và kinh doanh thuốc?.

  • 05/03/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Theo quy định tại Điều 11 luật Dược 2005 Cơ sở kinh doanh thuốc được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc phải có đủ các điều kiện sau đây:

  Chi tiết
 • Luật Khám chữa bệnh số 40/2009/QH12

  Luật Khám chữa bệnh số 40/2009/QH12.

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Khám chữa bệnh số 40/2009/QH12 quy định quyền và nghĩa vụ của người bệnh, người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; điều kiện đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh...

  Chi tiết
 • Luật Dược số 34/2005/QH11

  Luật Dược số 34/2005/QH11.

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Dược số 34/2005/QH11 - quy định việc kinh doanh thuốc; đăng ký, lưu hành thuốc; sử dụng thuốc; cung ứng thuốc; thông tin, quảng cáo thuốc;...

  Chi tiết

TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ miễn phí

 1900 6169