Bài viết về chủ đề "luật dự trữ quốc gia "

LUẬT DỰ TRỮ QUỐC GIA - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật dự trữ quốc gia

 • Luật Dữ trữ quốc gia số 22/2012/QH13

  Luật Dữ trữ quốc gia số 22/2012/QH13.

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Dữ trữ quốc gia số 22/2012/QH13 - Quy định việc hình thành, quản lý, điều hành và sử dụng dự trữ quốc gia; quyền, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động dự trữ quốc gia.

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn ×