Bài viết về chủ đề "luật điện lực"

LUẬT ĐIỆN LỰC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật điện lực
Công ty phân phối điện không ký kết hợp đồng mua bán điện có bị xử lý không?

Công ty phân phối điện không ký kết hợp đồng mua bán điện có bị xử lý không?

Công ty tư vấn trường hợp hỏi về công ty phân phối điện không ký kết hợp đồng mua bán điện sinh hoạt cho người dân trên địa bàn xã khi đáp ứng điều kiện và mức xử phạt hành chính.

Chi tiết >>

Chế độ bồi thường nhà, đất trong hành lang an toàn lưới điện

Chế độ bồi thường nhà, đất trong hành lang an toàn lưới điện

Hỏi về chế độ hỗ trợ, bồi thường nhà, đất ở trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không.

Chi tiết >>

Tư vấn về trường hợp tách công tơ điện

Tư vấn về trường hợp tách công tơ điện

Luật sư tư vấn trường hợp: Đã làm thủ tục tách khẩu 02 năm nay nhưng không làm được thủ tục tách công tơ điện dù đã nhiều lần gửi yêu cầu. Điều kiện và thủ tục để tách công tơ điện như thế nào?

Chi tiết >>

Nghị định số 14/2014/NĐ-CP thi hành Luật Điện lực và an toàn điện

Nghị định số 14/2014/NĐ-CP thi hành Luật Điện lực và an toàn điện

Nghị định số 14/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực về an toàn điện, bao gồm: An toàn trong phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, sử dụng điện trong sản xuất; bồi thường, hỗ trợ nhà ở, công trình, đất và cây trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không khi xây dựng các công trình lưới điện cao áp.

Chi tiết >>

Nghị định số 68/2010/NĐ-CP về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực

Nghị định số 68/2010/NĐ-CP về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực

Nghị định số 68/2010/NĐ-CP về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực bao gồm: xử phạt đối với cá nhân, tổ chức có hành vi cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy định của pháp luật về điện lực mà không phải là tội phạm

Chi tiết >>

Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12

Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12

Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12 quy định về quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện, thiết bị vô tuyến điện, quỹ đạo vệ tinh và quản lý an toàn bức xạ vô tuyến điện, tương thích điện từ quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân.

Chi tiết >>

Luật Điện lực sửa đổi số 24/2012/QH13

Luật Điện lực sửa đổi số 24/2012/QH13

Luật Điện lực sửa đổi số 24/2012/QH13 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực như sau:

Chi tiết >>

Luật Điện lực số 28/2004/QH 11

Luật Điện lực số 28/2004/QH 11

Luật Điện lực số 28/2004/QH 11 - quy định về quy hoạch và đầu tư phát triển điện lực; tiết kiệm điện; thị trường điện lực; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động điện lực và sử dụng điện...

Chi tiết >>