Thủ tục đăng ký cha nhận con và bổ sung hộ tịch?
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Thủ tục đăng ký cha nhận con và bổ sung hộ tịch?

Mọi người đều có quyền được sống, quyền được nhà nước bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm. Khi sinh ra cá nhân có quyền được khai sinh và khi mất đi thì thân nhân phải có trách nhiệm khai tử theo quy định pháp luật. Luật hộ tịch 2014 là một trong những văn bản pháp luật điều chỉnh trực tiếp các giấy tờ pháp lý về nhân thân. Luật sư sẽ tư vấn rõ hơn về vấn đề này.

Chi tiết
Luật thuế - liên danh nhà thầu đối với hàng được miễn thuế VAT hàng nhập khẩu được pháp luật quy định như thế nào?
Phương Thúy

Luật thuế - liên danh nhà thầu đối với hàng được miễn thuế VAT hàng nhập khẩu được pháp luật quy định như thế nào?

Thuế là một trong những vấn đề được nhà nước đặc biệt chú trọng bởi thuế chính là nguồn thu để đảm bảo nhu cầu thiết yếu của xã hội và đảm bảo cho quá trình hoạt động của bộ máy nhà nước. Trong khi đó, doanh nghiệp là một trong những chủ thể chịu tác động trực tiếp của sự điều chỉnh pháp luật về thuế, đặc biệt là những doanh nghiệp có sự liên kết với nhau.

Chi tiết
Hotline: 1900 6169