Bài viết về chủ đề "luật đất đai mới "

LUẬT ĐẤT ĐAI MỚI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật đất đai mới

 • Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều luật Đất đai

  Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều luật Đất đai.

  • 13/07/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Nghị định 43/2014/NĐ-CP ban hành ngày 15/05/2014 quy định những vấn đề gì của đất đai? Những vấn đề liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giá đất; thu tiền sử dụng đất,.. được quy định như thế nào? Các thủ tục hành chính mà người sử dụng đất cần làm khi thực hiện các quyền của người sử dụng đất?

  Chi tiết