Bài viết về chủ đề "luật công nghệ thông tin "

LUẬT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật công nghệ thông tin

 • Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12

  Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12.

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12 quy định về quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện, thiết bị vô tuyến điện, quỹ đạo vệ tinh và quản lý an toàn bức xạ vô tuyến điện, tương thích điện từ quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân.

  Chi tiết
 • Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11

  Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11.

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 - Quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; trong lĩnh vực dân sự, kinh doanh, thương mại và các lĩnh vực khác do pháp luật quy định.

  Chi tiết
 • Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11

  Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11.

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 - quy định về hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, các biện pháp bảo đảm ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

  Chi tiết
 • Nghị định số 97/2010/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

  Nghị định số 97/2010/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

  • 24/05/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Nghị định này quy định về các hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả; thủ tục nộp đơn yêu cầu xử lý vi phạm; thẩm quyền, thủ tục giải quyết đơn yêu cầu xử lý vi phạm; thẩm quyền, thủ tục xử phạt và thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn