Bài viết về chủ đề "Luật công chứng 2014"

LUẬT CÔNG CHỨNG 2014 - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về Luật công chứng 2014
Tặng cho người thừa kế khác hưởng toàn bộ di sản thừa kế.

Tặng cho người thừa kế khác hưởng toàn bộ di sản thừa kế.

Hỏi: Tôi xin có một vấn đề mong được Công ty luật Minh Gia giúp đỡ. Bố tôi mới mất chưa được 1 năm; lúc sống bố tôi làm việc, được công ty cấp nơi ở ( khu tập thể, ở trung phòng với 1 bác làm cùng và có 2 sổ đỏ riêng), giờ còn mẹ tôi, anh tôi và tôi.

Chi tiết >>