Bài viết về chủ đề "luật bưu chính "

LUẬT BƯU CHÍNH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật bưu chính

 • Luật Bưu chính số 49/2010/QH12

  Luật Bưu chính số 49/2010/QH12.

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Bưu chính số 49/2010/QH12 - Quy định về hoạt động bưu chính; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động bưu chính và quản lý nhà nước về hoạt động bưu chính.

  Chi tiết