Bài viết về chủ đề "luật bình đẳng giới "

LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật bình đẳng giới

 • Xử lý vi phạm pháp luật về bình đẳng giới?

  Xử lý vi phạm pháp luật về bình đẳng giới?.

  • 21/02/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Xử lý vi phạm pháp luật về bình đẳng giới trong gia đình được quy định như sau: Điều 42 Luật Bình đẳng giới qui định các hình thức xử lý vi phạm pháp luật về bình đẳng giới như sau:

  Chi tiết
 • Luật Bình đẳng giới số 73/2006/QH1

  Luật Bình đẳng giới số 73/2006/QH1.

  • 25/05/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật số 73/2006/QH11 quy định nguyên tắc bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình, biện pháp bảo đảm bình đẳng giới, trách nhiệm của cơ quan. Bình đẳng giới là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó.

  Chi tiết

TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ miễn phí

 1900 6169