Bài viết về chủ đề "luật bình đẳng giới"

LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật bình đẳng giới

Xử lý vi phạm pháp luật về bình đẳng giới?

Xử lý vi phạm pháp luật về bình đẳng giới trong gia đình được quy định như sau: Điều 42 Luật Bình đẳng giới qui định các hình thức xử lý vi phạm pháp luật về bình đẳng giới như sau:

Chi tiết >>

Luật Bình đẳng giới số 73/2006/QH1

Luật số 73/2006/QH11 quy định nguyên tắc bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình, biện pháp bảo đảm bình đẳng giới, trách nhiệm của cơ quan. Bình đẳng giới là việc nam, nữ có ...

Chi tiết >>

Dịch vụ luật sư

Để đáp ứng tối đa yêu cầu tư vấn luật ngày càng nhiều và đa dạng của khách hàng trên nhiều lĩnh vực khác nhau, Công ty Luật Minh Gia mở rộng tư vấn trực tiếp tại văn phòng hoặc địa chỉ ngoài văn phòng theo yêu cầu tư vấn.

Gửi Yêu Cầu

    Hotline: 1900.6169