Bài viết về chủ đề "luật báo chí xuất bản"

LUẬT BÁO CHÍ XUẤT BẢN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật báo chí xuất bản
Nghị định số 88/2012/NĐ-CP Quy định về hoạt động thông tin - báo chí của báo chí nước ngoài

Nghị định số 88/2012/NĐ-CP Quy định về hoạt động thông tin - báo chí của báo chí nước ngoài

Nghị định số 88/2012/NĐ-CP Quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

Chi tiết >>

Nghị định số 02/2011/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí xuất bản

Nghị định số 02/2011/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí xuất bản

Nghị định số 02/2011/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản về hành vi vi phạm, hình thức, mức xử phạt và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.

Chi tiết >>