Bài viết về chủ đề "lỗi của ủy ban nhân dân"

LỖI CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về lỗi của ủy ban nhân dân
Bồi thường về đất khi UBND xã làm sai đã nghỉ hưu

Bồi thường về đất khi UBND xã làm sai đã nghỉ hưu

Năm 2002, UBND xã có làm hợp đồng và cho ông T thuê sử dụng diện tích 1000m2 đất lưu không gần Cầu trên Quốc lộ 1A với tổng chiều dài bám đường là 50m và chiều sâu là 20m đã trừ phần đất lưu không mặt đường Quốc Lộ với mục đích sử dụng là xây dựng ký ốt bán hàng, dịch vụ và phát triển kinh tế VAC trong thời gian 50 năm (kể từ ngày 28/7/2002 đến ngày 28/7/2052). Sau đó ông T đã chuyển nhượng lô đất này cho gia đình tôi sử dụng. Nhưng hiện UBND xã đến yêu cầu gia đình tôi trả đất đồng thời không c

Chi tiết >>