Bài viết về chủ đề "lệ phí trong lĩnh vực xây dựng"

LỆ PHÍ TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về lệ phí trong lĩnh vực xây dựng
Thông tư số 33/2012/TT-BTC về độ thu nộp và quản lý sử dụng lệ phí  trong lĩnh vực xây dựng

Thông tư số 33/2012/TT-BTC về độ thu nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng

Thông tư số 33/2012/TT-BTC Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng, nội dung thông tư như sau:

Chi tiết >>