Bài viết về chủ đề "lập địa điểm kinh doanh"

LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về lập địa điểm kinh doanh
Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh

Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh

Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Trong trường hợp này, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp đặt tại tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh.

Chi tiết >>