Bài viết về chủ đề "lập di chúc chung "

LẬP DI CHÚC CHUNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về lập di chúc chung

 • Hỏi về lập biên bản thỏa thuận để bán tài sản thừa kế là đất đai

  Hỏi về lập biên bản thỏa thuận để bán tài sản thừa kế là đất đai.

  • 22/01/2017
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Nội dung đề nghị tư vấn : Ông Bà nội của tôi đã qua đời, có tài sản là khu đất đang ở trong hẽm tại Quận X, TPHCM. Cách đây khoảng 7 năm, Bác của tôi làm thủ tục tách Khu đất ấy ra làm 02 phần, tạm gọi khu đất số 01 (Bác đứng tên) và khu đất số 02(Chú đứng tên); có 02 sồ đỏ với diện tích riêng, khác nhau, nhưng nguồn gốc vẫn là của Ông Bà vì có tên Ông Bà trong sổ đỏ. Người đứng tên thay mặt Ông Bà chịu trách nhiệm trước pháp luật trên diện tích theo sổ đỏ quy định

  Chi tiết
 • Vợ lập di chúc mới thay thế di chúc của chồng có được không?

  Vợ lập di chúc mới thay thế di chúc của chồng có được không?.

  • 16/10/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Câu hỏi yêu cầu tư vấn: Trước khi mất, ông nội tôi đã làm di chúc chia tài sản cho 2 con trai. Mấy năm sau bà nội tôi lại làm di chúc mới là phần của ông chia làm 2 phần còn phần của bà chia đều cho cả 5 người con. Xin hỏi trong trường hợp này thì di chúc nào có hiệu lực?

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn