Bài viết về chủ đề "lập công ty liên doanh"

LẬP CÔNG TY LIÊN DOANH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về lập công ty liên doanh
Mẫu hợp đồng liên doanh

Mẫu hợp đồng liên doanh

Nội dung Hợp đồng liên doanh bao gồm thông tin về các bên tham gia hợp đồng liên doanh, quy định về nội dung hợp đồng, dự kiến thành lập pháp nhân, phần vốn góp, phân chia lợi nhuận, các vấn đề về quản lý, tài chính, người lao đồng và các nội dung khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Luật sư tư vấn thành lập công ty liên doanh

Luật sư tư vấn thành lập công ty liên doanh

Luật Minh Gia tư vấn thành lập công ty liên doanh, tư vấn các quy định pháp luật về đầu tư nước ngoài, các loại hình công ty và quy định pháp luật liên quan cũng như các thủ tục hành chính về đầu tư nước ngoài, cụ thể như sau:

Chi tiết >>