Bài viết về chủ đề "lập công ty liên doanh "

LẬP CÔNG TY LIÊN DOANH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về lập công ty liên doanh

 • Mẫu hợp đồng liên doanh

  Mẫu hợp đồng liên doanh.

  • 10/07/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Hợp đồng liên doanh hiện nay được soạn thảo theo biểu mẫu nào? Hợp đồng đó chứa đựng những nội dung cụ thể ra sao? Các bên có thể tham khảo mẫu hợp đồng liên doanh của công ty Luật Minh Gia như sau:

  Chi tiết
 • Luật sư tư vấn thành lập công ty liên doanh

  Luật sư tư vấn thành lập công ty liên doanh.

  • 08/05/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Minh Gia tư vấn thành lập công ty liên doanh, tư vấn các quy định pháp luật về đầu tư nước ngoài, các loại hình công ty và quy định pháp luật liên quan cũng như các thủ tục hành chính về đầu tư nước ngoài, cụ thể như sau:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn