Các trường hợp được tham gia BHXH tự nguyện, BHYT, BHTN
|

Các trường hợp được tham gia BHXH tự nguyện, BHYT, BHTN

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước, tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng BHXH để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.

Chi tiết
Tư vấn về chế độ dôi dư trong doanh nghiệp nhà nước
|

Tư vấn về chế độ dôi dư trong doanh nghiệp nhà nước

Chào luật sư, cơ quan tôi đang làm là doanh nghiệp Nhà nước. Hiện tại đang sắp xếp lao động theo chế độ dôi dư. Trong quá trình sắp xếp có ba trường hợp chưa đủ tuổi về hưu nhưng đã có trên 20 năm công tác đang được đưa vào sắp xếp dôi dư. Vậy xin hỏi luật sư các trường hợp trên có được chờ đủ tuổi để về hưu không? Quy định trường hợp này thế nào? Xin cảm ơn luật sư tư vấn.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí