Bài viết về chủ đề "lần chiểm không gian"

LẦN CHIỂM KHÔNG GIAN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về lần chiểm không gian
Phá dỡ công trình xây dựng lấn chiếm không gian thuộc sở hữu chung

Phá dỡ công trình xây dựng lấn chiếm không gian thuộc sở hữu chung

Nhà tôi đang ở vùng nông thôn, hiện tại nhà ở có xây thêm một phòng lồi gần đường xóm (ở thành phố là hẻm), quá trình xây dựng xong thì có người gửi đơn kiện lên ủy ban nhân dân xã về vấn đề nhà tôi xây lấn chiếm đất làm đường của thôn.

Chi tiết >>