Bài viết về chủ đề "làm thêm ban đêm ngày lễ"

LÀM THÊM BAN ĐÊM NGÀY LỄ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về làm thêm ban đêm ngày lễ
Tư vấn về tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm ngày lễ

Tư vấn về tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm ngày lễ

Luật quy định thời gian làm đêm là từ 22h-6h. Ngày 2/9/2015 người lao động làm ca đêm. Vậy thời gian từ 22h đến 24h (2h) của ngày 2/9 công ty chi trả lương làm thêm giờ ca đêm ngày lễ, mỗi giờ là 410% (ca đêm công ty trả phụ cấp ca đêm là 50% mỗi đêm)

Chi tiết >>