Bài viết về chủ đề "làm chứng tại tòa"

LÀM CHỨNG TẠI TÒA - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về làm chứng tại tòa
Quy định về người làm chứng trong vụ án dân sự

Quy định về người làm chứng trong vụ án dân sự

Người làm chứng được quy định cụ thể là người biết các tình tiết có liên quan đến nội dung vụ án có thể được Toà án triệu tập tham gia tố tụng với tư cách là người làm chứng, người mất năng lực hành vi dân sự không thể là người làm chứng.

Chi tiết >>