Bài viết về chủ đề "lãi suất chậm trả"

LÃI SUẤT CHẬM TRẢ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về lãi suất chậm trả
Phương thức đóng bảo hiểm y tế theo quy định pháp luật

Phương thức đóng bảo hiểm y tế theo quy định pháp luật

Phương thức đóng bảo hiểm y tế được quy định tại Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 về chế độ, chính sách bảo hiểm y tế, bao gồm đối tượng, mức đóng, trách nhiệm và phương thức đóng bảo hiểm y tế; thẻ bảo hiểm y tế; phạm vi được hưởng bảo hiểm và các vấn đề khác liên quan, như sau:

Chi tiết >>