Bài viết về chủ đề "lãi đóng chậm BHXH"

LÃI ĐÓNG CHẬM BHXH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về lãi đóng chậm BHXH
Tư vấn về giảm lao động, truy thu BHXH và lãi đóng chậm BHXH

Tư vấn về giảm lao động, truy thu BHXH và lãi đóng chậm BHXH

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Em có một số vấn đề khi tham gia BHXH lần đầu mong được Công ty tư vấn giúp ạ. 1. Công ty em có 3 lao động. Em vừa đăng ký xong thủ tục đăng ký sử dụng lao động, thang bảng lương trên phòng lao động và thương binh và đang làm thủ tục tham gia BHXH lần đầu. Nhưng có một nhân viên công ty vừa nghỉ việc xong. Em muốn hỏi bây giờ em chỉ đăng ký cho 02 lao động tham gia thì có vi phạm luật không?

Chi tiết >>