Thẩm quyền giải quyết khiếu nại về đất đai
|

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại về đất đai

Luật sư tư vấn quy định về thẩm quyền giải quyết khiếu nại đất đai do nhà hàng xóm lấn chiếm đất nông nghiệp. Tuy đã có khiếu nại lên xã tuy nhiên không đồng ý với kết quả mà xã giải quyết. Hỏi có cần khiếu nại cấp xã nữa không hay có thể gửi trực tiếp lên huyện. Nội dung hỏi và trả lời tư vấn như sau:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí