Bài viết về chủ đề "kỹ năng"

KỸ NĂNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về kỹ năng
Điều kiện thành lập và chịu trách nhiệm chính cho 1 trung tâm dạy nghề

Điều kiện thành lập và chịu trách nhiệm chính cho 1 trung tâm dạy nghề

Tôi là một người khuyết tật, do nhiều lý do và điều kiện khác nhau nên tôi chỉ có chứng chỉ Tin học của học viện NIIT. Nay tôi muốn thành lập 1 trung tâm tin học, khởi điểm là chuyên dạy về thiết kế đồ họa(Tôi đang làm ngành này và có trên 5 năm kinh nghiệm), sau đó nếu thành công tôi có thể phát triển các ngành khác như đào tạo seo, may mặc hay trang điểm...

Chi tiết >>