Bài viết về chủ đề "kỷ luật trái pháp luật"

KỶ LUẬT TRÁI PHÁP LUẬT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về kỷ luật trái pháp luật
Giải quyết trường hợp sa thải trái pháp luật

Giải quyết trường hợp sa thải trái pháp luật

Chào công ty luật Minh Gia Em đang gặp vấn đề về sa thải trái pháp luật như sau, xin được giúp đỡ. Hôm ngày 07/05/1x em có xảy ra cự cãi cá nhân với nhân viên trong công ty, ngay lâp tức em bị gọi vào phòng giám đốc, tại đây giám đốc đưa cho em quyết định thôi việc, và đuổi em ra khỏi công ty. (Hợp đồng của em tới tháng 10/201x mới hết hạn).

Chi tiết >>