Bài viết về chủ đề "kỷ luật của Đảng"

KỶ LUẬT CỦA ĐẢNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về kỷ luật của Đảng
Sinh con thứ 3 có thuộc đối tượng tinh giản biên chế không?

Sinh con thứ 3 có thuộc đối tượng tinh giản biên chế không?

Thua luật sư ! Tôi la giáo viên công tác tu tháng 8/1997 liên tục đến nay hiện đang công tác tại tp Hồ Chí Minh. Năm nay tôi co thai đứa con thứ ba. Tôi có báo cáo với hiệu trưởng nhà trường được cô cho biết năm nay nhà trường sẽ giảm biên chế một số người và tôi là người vi phạm pháp luật về việc sinh con thứ ba nên kha năng tôi sẽ là người bi cắt giảm biên chế cao.

Chi tiết >>