Thời gian chưa xem xét xử lý kỷ luật có được tính vào thời hạn xử lý kỷ luật công chức không?
|

Thời gian chưa xem xét xử lý kỷ luật có được tính vào thời hạn xử lý kỷ luật công chức không?

Chào văn phòng cho tôi hỏi thắc mắc về kỷ luật lao động như sau: Bạn tôi có nhận thông báo của sếp với nội dung, do nuôi con nhỏ dưới 12 tháng nên thời gian bị xử lý kỷ luật sẽ tiến hành vào 02 tháng sau khi con đủ 12 tháng tuổi (từ ngày 12/4/201x đến ngày 12/6/201x+1). Như vậy đúng hay sai? Cụ thể:

Chi tiết
Đảng viên có thể sinh con thứ ba và cho làm con nuôi không?
|

Đảng viên có thể sinh con thứ ba và cho làm con nuôi không?

Vợ chồng em công chức đã có 2 con. Cô em không có con cô muốn xin vợ chồng em sinh thêm một lần con cho cô làm con nuôi. Vậy vợ chồng em có bị vi phạm luật dân số, có bị kỷ luật ở cơ quan và đảng hay không? Vợ chồng em có thể sinh giúp đỡ cô của chồng em không ạ?

Chi tiết
Trả lương cho công chức trong thời gian xử lý kỷ luật?
|

Trả lương cho công chức trong thời gian xử lý kỷ luật?

Công chức đang bị xem xét xử lý kỷ luật có được trả lương hay không? Căn cứ quy định nào của pháp luật về việc trả lương hoặc không trả lương cho công chức? Nếu công chức không được trả lương thì làm thế nào để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình? Luật Minh Gia tư vấn như sau:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí