Làm việc cùng lúc tại 2 công ty, đóng bảo hiểm xã hội thế nào?
|

Làm việc cùng lúc tại 2 công ty, đóng bảo hiểm xã hội thế nào?

Trong thời điểm phát triển kinh tế hiện nay, bảo hiểm xã hội đã và đang thể hiện vai trò tích cực của mình trong việc ổn định đời sống xã hội. Đặc biệt đối với người lao động và người sử dụng lao động, bảo hiểm xã hội là công cụ nâng cao trách nhiệm của mỗi bên trong quan hệ lao động. Vậy liệu một người lao động có thể nộp bảo hiểm xã hội bắt buộc cùng lúc tại hai công ty hay không?

Chi tiết
Tư vấn miễn phí