Kinh phí doanh nghiệp phải đóng khi chưa thành lập Công đoàn?
|

Kinh phí doanh nghiệp phải đóng khi chưa thành lập Công đoàn?

Chào luật sư, Công ty ty tôi thành lập từ năm 2007 và đến nay vẫn chưa thành lập Công Đoàn, theo tôi được biết thì từ năm 2015, DN ko thành lập Công Đoàn thì vẫn phải tự liên hệ với LĐLĐ quận để nộp 2% kinh phí CĐ trích từ tiền lương đóng BHXH của Công ty cho dù không nhận được yêu cầu hay thông báo gì từ LĐLĐ

Chi tiết
Tư vấn miễn phí