Bài viết về chủ đề "kinh doanh vàng"

KINH DOANH VÀNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về kinh doanh vàng
Thông tư 06/VBHN-NHNN hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của NHNN

Thông tư 06/VBHN-NHNN hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của NHNN

Thông tư 06/VBHN-NHNN ngày 07 tháng 09 năm 2015 hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam như sau:

Chi tiết >>