Tư vấn về thời hiệu khởi kiện tranh chấp đất đai
|

Tư vấn về thời hiệu khởi kiện tranh chấp đất đai

Hỏi: Bố tôi có mua một mảnh đất diện tích 65,3m và có làm giấy tờ viết tay với chủ đất, mảnh đất trên chủ đất làm giấy và bán cho nhà tôi có ghi rõ: tên tôi là ... có chuyển nhượng quyền sử dụng cho ... với mảnh đất đã được đo đạc biểu hiện trên sổ đỏ của ông ... với diện tích 65,3m và có ngõ đi chung là ngách ...47/38. Nhưng khi bố tôi làm sổ đỏ lại không ghi thể hiện ngõ này mà vào sổ đỏ là ngõ ...12/11. Giờ bố tôi mất, hai anh em tôi chia nhau mỗi

Chi tiết
Tư vấn miễn phí