Bài viết về chủ đề "kiểm toán"

KIỂM TOÁN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về kiểm toán
Luật Kế toán số 03/2003/QH11

Luật Kế toán số 03/2003/QH11

Luật Kế toán số 03/2003/QH11 quy định về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, người làm kế toán và hoạt động nghề nghiệp kế toán.

Chi tiết >>

Điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn thuế

Điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn thuế

Theo quy định tại Luật Quản lý thuế thì tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ có điều kiện được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp, thực hiện các thủ tục về thuế theo thoả thuận với người nộp thuế.

Chi tiết >>