Bài viết về chủ đề "kiểm dịch động vật"

KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về kiểm dịch động vật
Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản

Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản

Ngày 30 tháng 06 năm 2016 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản.

Chi tiết >>