Bài viết về chủ đề "khuyết tật"

KHUYẾT TẬT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về khuyết tật
Chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với trẻ em khuyết tật

Chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với trẻ em khuyết tật

Tư vấn trường hợp trẻ em bị mù hoàn toàn một bên mắt có được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng hay không? Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Tư vấn về đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng thuộc chính sách bảo trợ xã hội

Tư vấn về đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng thuộc chính sách bảo trợ xã hội

Tôi đang bị suy thận mạn giai đoạn cuối. Hiện đang chạy thận nhân tạo. Tôi có được hưởng trợ cấp hàng tháng không? Mức trợ cấp là bao nhiêu? Pháp luật có quy định trợ cấp đối với những trường hợp như của tôi không?

Chi tiết >>