Bài viết về chủ đề "không xác định thời hạn"

KHÔNG XÁC ĐỊNH THỜI HẠN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về không xác định thời hạn
Kết thúc HĐLĐ xác định thời hạn Cty đòi bồi thường chi phí đào tạo

Kết thúc HĐLĐ xác định thời hạn Cty đòi bồi thường chi phí đào tạo

Tháng 6/2014, Tôi và công ty có ký 2 hợp đồng: hợp đồng thứ 1 là hợp đồng lao động với thời hạn là 1 năm, thời hạn bắt đầu là tháng 6/2014. Hợp đồng thứ 2 là hợp đồng đào tạo. Hợp đồng đào tạo quy định rằng sau khi kết thúc quá trình đào tạo, tôi sẽ phải làm cho công ty trong vòng 2 năm, nếu không thì phải bồi thường tiền đào tạo (theo ước tính của công ty là 500 triệu).

Chi tiết >>

Trường hợp nào thì được hưởng trợ cấp thôi việc?

Trường hợp nào thì được hưởng trợ cấp thôi việc?

Hợp đồng lao động của tôi có phải là hợp đồng không xác định thời hạn không và công ty có buộc phải trợ cấp thôi việc cho tôi không. Công ty có mua bảo hiểm y tế, bh xh và bảo hiểm thất nghiệp cho tôi

Chi tiết >>