Bài viết về chủ đề "không trả tiền vay đúng thời hạn"

KHÔNG TRẢ TIỀN VAY ĐÚNG THỜI HẠN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về không trả tiền vay đúng thời hạn
Giải quyết trường hợp vay tài tiền nhưng không thực hiện nghĩa vụ trả nợ

Giải quyết trường hợp vay tài tiền nhưng không thực hiện nghĩa vụ trả nợ

Cho bạn vay một khoản tiền nhưng đến hạn bạn không trả và đã gia hạn thêm ngày trả. Đến ngày gia hạn thêm, bạn vẫn không trả nợ và nói rằng đã bị lừa mất số tiền đó.

Chi tiết >>