Bài viết về chủ đề "không thu tiền"

KHÔNG THU TIỀN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về không thu tiền
Tư vấn trường hợp bố bảo lãnh cho con vay vốn ngân hàng

Tư vấn trường hợp bố bảo lãnh cho con vay vốn ngân hàng

Tôi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nay muốn bảo lãnh cho con trai vay vốn tại ngân hàng. Trong giấy có ghi: hình thức sử dụng chung, mục đích sử dụng đất ở, thời hạn sử dụng lâu dài. Nguồn gốc sử dụng: nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. Vậy tôi có thể bảo lãnh cho con trai tôi vay vốn không? Xin cảm ơn!

Chi tiết >>