Khách cố tình không thanh toán nợ xử lý thế nào?
|

Khách cố tình không thanh toán nợ xử lý thế nào?

Khi một bên trong hợp đồng vi phạm nghĩa vụ hợp đồng thì phải làm gì? Việc không thực hiện nghĩa vụ thanh toán có thể truy cứu trách nhiệm hình sự được hay không? Cần làm thủ tục gì để đòi lại số tiền nợ một cách hợp pháp? … Luật Minh Gia giải đáp các vấn đề trên như sau:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí