Trường hợp không đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất
|

Trường hợp không đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Khi mua bán đất, bạn cần lưu ý mảnh đất đó có đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định pháp luật hay không, hiện nay có rất nhiều tranh chấp về việc mua bán liên quan đến việc đất không đủ điều kiện vẫn thực hiện giao dịch mua bán. Do đó, khi mua bán mỗi bên cần nắm được quy định pháp luật hoặc hỏi ý kiến tư vấn từ Luật sư.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí