Bài viết về chủ đề "không ký kết hợp đồng lao động "

KHÔNG KÝ KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về không ký kết hợp đồng lao động

 • Không ký hợp đồng lao động, công ty không trả lương phải làm thế nào?

  Không ký hợp đồng lao động, công ty không trả lương phải làm thế nào? .

  • 17/08/2020
  • Nguyễn Thị Nhàn

  Tiền lương là vấn đề được người lao động đặc biệt quan tâm, tuy nhiên nhiều doanh nghiệp chi trả tiền lương cho người lao động không phù hợp quy định pháp luật, đối với trường hợp này người lao động cần nắm được các quy định pháp luật hoặc liên hệ với Luật sư để được tư vấn phương án giải quyết đảm bảo quyền lợi hợp pháp của mình.

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn