Lương của cán bộ công đoàn do ai chi trả?
|

Lương của cán bộ công đoàn do ai chi trả?

Xin Luật sư tư vấn giúp, tôi là cán bộ công đoàn chuyên trách trong doanh nghiệp cổ phần 51% vốn Nhà nước, tôi hưởng lương theo Nghị định 205/CP tôi là chuyên viên bậc 8/8 hệ số 4,51 x 1.150.000đ, ngoài ra không được hưởng thêm một khoảng nào khác, và kể từ ngày nhận mức lương này đến mãi về sau hưởng mức lương này, vì đã hết bậc (bậc cuối cùng của chuyên viên/kỹ sư).

Chi tiết
Tư vấn về chế độ kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách
|

Tư vấn về chế độ kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách

Hỏi: Tôi là nữ làm bên mảng trưởng đoàn thể tại xã, bản thân tôi chuẩn bị nghỉ sinh, tôi làm tờ trình sang UBND xã trình bày về việc nghỉ sinh và bàn giao công việc cho đồng chí phó (chức danh bán chuyên trách). Vậy khi tôi nghỉ sinh, đồng chí phó thay tôi làm việc trong thời gian 6 tháng nghỉ sinh.

Chi tiết
Phó chủ tịch Hội Nông dân xã được hưởng trợ cấp như thế nào?
|

Phó chủ tịch Hội Nông dân xã được hưởng trợ cấp như thế nào?

Xin chào quý vị! Tôi là Phó chủ tịch Hội Nông dân xã. Không biết tôi có thuộc diện hưởng trợ cấp theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP hay không? Ở địa phương tôi không biết căn cứ vào đâu mà chỉ chi trả phụ cấp theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP cho công chức và cán bộ chuyên trách có hệ số lương dưới 2.34. Còn cán bộ hợp đồng, người hoạt động không chuyên trách thì không được hưởng. Xin cám ơn quý vị.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí