Bài viết về chủ đề "không bố trí"

KHÔNG BỐ TRÍ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về không bố trí
Tiền lương thời gian thử việc khi chấm dứt thử việc trước hạn

Tiền lương thời gian thử việc khi chấm dứt thử việc trước hạn

Em ứng tuyển vào làm trong một công ty nọ, công ty có quy định là làm chưa hết thời gian thử việc thì khi nghỉ việc không được thanh toán lương. Em vào làm việc cho công ty được 1 tháng, em đã nhận được nửa tháng lương đầu, nhưng vì công việc công ty cho em làm không phải là vị trí mà em ứng tuyển vào làm lúc đầu nên em đã xin nghỉ, trước khi nghỉ em đã nộp đơn cho ban giám đốc trước một tuần và đã được kí duyệt.

Chi tiết >>