Bài viết về chủ đề "khối tài sản chung"

KHỐI TÀI SẢN CHUNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về khối tài sản chung
Mẹ chồng chia đất cho các con mà con dâu không được chia có được không?

Mẹ chồng chia đất cho các con mà con dâu không được chia có được không?

Mẹ chồng chia 20m đất mặt đường cho các con đẻ nhưng không chia cho con dâu và cháu nội mặc dù con dâu có đóng góp vào khối tài sản chung. Như vậy có đúng với các quy định của pháp luật về đất đai không? Bây giờ người con dâu phải làm thế nào?

Chi tiết >>