Bài viết về chủ đề "khởi kiện tranh chấp"

KHỞI KIỆN TRANH CHẤP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về khởi kiện tranh chấp
Tư vấn về việc khởi kiện tranh chấp đất đai

Tư vấn về việc khởi kiện tranh chấp đất đai

Câu hỏi đề nghị tư vấn thứ nhất: Luật sư cho tôi hỏi! Nhà tôi hiện nay đang sử dụng phần đất mà ngày xưa ông A sử dụng (cách đây khoảng 30 năm rồi). Tôi nghe nói giờ nhà nước có chủ trương đo đạt và cấp lại giấy quyền sử dụng đất mới. Ông A về lại nói là đất của ông. Vậy thưa luật sư cho tôi hỏi nhà tôi giờ có quyền sử dụng phần đất đó không, nếu bị tranh chấp thì căn cứ trên văn bản nào. Kính mong luật sư trả lời giúp.Tôi xin cảm ơn!

Chi tiết >>